DabaLaba kanoe laivu noma un loka šaušanas trase, atpūta dabā

Piedāvājam kanoe laivu nomu braucieniem pa Irbi, Stendi, Rindu, Lonasti, Enguri.

Iespējams maršruts vienas vai divu dienu garumā. Kopējais maršruta garums no „Krastiņiem” līdz Irbes ietekai jūrā sanāk 42km, ērti pieveicams 2 dienās. Pēc spējām un spēkiem, un vēlmēm, varam maršrutu kombinēt Irbes lejtecē, vidusdaļā vai Stendē 1 dienas braucienam. Pa ceļam apskatāms Irbenes radiolokators. Pie ietekas jūrā Irbes upe veido 2km garu smilšu strēli, kas ir viena no skaistākajām vietām maršrutā.

Laivu nomas cenas

Laivojam 02.05.2010.

Radioteleskops Irbenē- jūra pavasarī

Stende pavasara palos 2011

Plūdu brauciens 2012.gada 23.-24.martā

Īsa informācija par upēm:

Irbe veidojas, satekot Rindai un Stendei (kuras plūst no Ziemeļkursas ausgstienes) lejpus Rindas apdzīvotās vietas Ances pagastā. Upes garums 32 km, tā plūst pārsvarā paralēli jūrai, seno kāpu (kangaru) un purvainu pazeminājumu (vigu) ainavā. Upes baseina platība ir 2000 km². Gultnes vidējais kritums ir 0,25 m/km. Tās vidējais caurplūdums pie grīvas ir 16 m3/s. Gada notece ir 0,5 km3.

Stende sākas Talsu rajonā. Ventspils rajonā atrodas tās vidusteces un lejteces posms aptuveni 50 km garumā, šķērsojot Usmas pagasta ziemeļdaļu, Puzes un Ances pagastu vidusdaļu. Tās vidējais caurplūdums vasarā ir 0,3, ziemā – 0,52 m3/s, bet gada notece sasniedz 0,3 km3. Vidējais kritums ir 0,78 m/km. Lejtecē Stende tek pa vāji izveidotu ieleju ar plašām palienu pļavām, kuras pārplūst galvenokārt pavasara palu laikā. Stendei ir daudz mazu pieteku. Lielākās pietekas: Dzelzupe, Lūšupīte, Upatu valks, Lonaste, Trumpe, Silupe.

Tabulās pastirpinātā tekstā atzīmēts maršruts no “Krastiņiem” līdz jūrai.

Stende:

Km līdz grīvai Augstums v.j.l., m Kritums m/km Krasta orientieri
64 27.3 0.4 labā krasta pieteka Sēme
55 23.5 0.5 koka tiltiņš pie lāčiem
49 20.3 0.4 Bebru tilts
42 17.8 0.2 brasls, tiltiņš
35 16.2 0.8 Puzes tilts, sākas regulēts posms
31 13 0.7 dzelzbetona tilts pie Viecītēm
28 10.8 0.2 koka tilts pie Celmiem
21 9.2 0.2 Virpes tilts
19 8.9 0.2 dzelzbetona tilts pie Meždārziem
14 8.1 0.3 Ances tilts
11 7.1 0.3 labā krasta pieteka Lonaste, Trumpju ceļa tilts
8 6.1 0.1 labā krasta pieteka Trumpe
0 5.5 0.1 sateka ar Rindu, sākas Irbe

Irbe:

Km līdz grīvai Augstums v. j. l. Kritums m/km Krasta orientieri
31 5.5 0.1 Rindas un Stendes sateka
28 5.2 0.1 kreisā krasta pieteka Dižgrāvis
27 5.1 0.1 Koka tilts
22 4.5 0.3 Vecs koka tilts
5 0.3 0.1 Lielirbes tilts
0 0.0 0 Ieteka jūrā

Laivu brauciens 2012.gada maijā

Sākums pie Rindas tilta

Sākums pie Rindas tilta

Rinda un Stende satek, sākas Irbe

Rinda un Stende satek, sākas Irbe

Lāžu tilts (Bija)

Lāžu tilts (Bija)

Meteo stacija Vičakos

Meteo stacija Vičakos

Finišs P2

Finišs P2

Laivojam 04.09.2013. Rinda-Irbe

Irbene, radioteleskops

Irbene, radioteleskops

Irbe, laivas

Irbe, laivas

Irbe, laivas

Irbe, laivas

Miķeļtornis

Miķeļtornis

Reinis

Reinis

kanoe, Reinis

kanoe, Reinis

Reinis

Reinis

safari

safari

Sajūtas, laivas, augusts 2014

t: + 371 26844295

info@dabalaba.lv

Built with Berta.me