Iedvesmai un informācijai te daudzas interesantas atbildes uz dabas tūrisma jautājumiem; Latvijas Dabas tūrista ētikas kodekss

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Produktu iegāde sadaļā "Veikals"

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pakalpojuma veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.Pārdevējs nodrošina pakalpojumu izpildi pie pakalpojuma apraksta norādītajā laika periodā, ja ir saņemta apmaksa par preci. Pakalpojuma sniegšanas datums un laiks tiek individuāli saskaņots ar pircēju caur Pircēja norādīto e-pasta adresi pirkuma veikšanas brīdī un Pārdevēja saziņas e-pastu [email protected]

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma 14 kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma iegādes brīža un pirms Pakalpojums ir sniegts Pircējam, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pārdevējs 14 dienu laikā pēc Atteikuma vēstules veidlapas saņemšanas atgriež Pircējam naudu par pakalpojumu uz Atteikuma vēstulē norādīto konta nr.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja
- Pircējs pirms Atteikuma jau ir saņēmis pakalpojumu
- Pircējs Atteikumu izmanto mazāk kā trīs darba dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas brīža,
par ko Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies pēc Pakalpojuma iegādes.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Rezervācijas maksa

Rezervācijas maksa attiecas uz restorānu #Mežā un laivu braucieniem, veicot rezervāciju brīvdienām, jūnija, jūlija un augusta mēnešos.Laivas rezervācijas maksa ir 20.00 EUR apmērā par laivu .  Abos gadījumos, saņemot pakalpojumu, rezervācijas maksa tiek atņemta no kopējā rēķina summas.

Mēs saprotam, ka braucēju skaits var mainīties tuvojoties braucienam, tāpēc vēl 2 nedēļas pirms brauciena varat mainīt rezervēto laivu skaitu nezaudējot iepriekš iemaksāto summu. Ja rezervāciju mainīsiet vēlāk un laivas nebūs aizņemtas, tad iemaksātā summa paliek pie mums. Ja laivas izdodas pēdējā brīdī iznomāt, rezervācijas maksu atgriežam. Par visām izmaiņām ziņojiet uzreiz, laicīgi, lai varam darīt visu iespējamo veiksmīgai sadarbībai.

Atgriešanas noteikumi

Razervācijas maksa tiek atgriezta tikai gadījumā, ja pakalpojums no klienta puses tiek atteikts, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms rezervētā datuma.

Gadījumā, ja pakalpojums nevar tikt sniegts mūsu vainas, laika apstākļu vai nepārvaramās varas dēļ, mēs jūs par to nekavējoties informēsim un sazināsimies, lai rezervāciju pārliktu uz citu laiku vai vienotos par naudas atgriešanu.

Izvēloties rezervācijas datumu iesakām uzmanīgi izvertēt datumus, lai izvairītos no pārpratumiem. Ja rodas papildus jautājumi, droši sazinieties ar mums -  [email protected]   vai t: +371 26844295, +371 26826839.

Lietošanas noteikumi

Paldies, ka apmeklējat mūsu mājaslapu www.dabalaba.lv   (turpmāk tekstā „mājaslapa”). Lai izmantotu šo mājaslapu un iegadātos produktus, Jums jāizlasa, jāizprot un jāapstiprina lietošanas noteikumi. Mājas lapas īpašnieks ir Daba Laba SIA, reģistrācijas numurs LV40103295162, juridiskā adrese "Druvas" - 6, Ventspils novads, Ances pag., LV-3612, Latvija. Faktiskā adrese "Daba laba ", Ventspils novads, Ances pagasts, LV-3612. Ja Jums radušies jebkādi jautājumi saistībā ar lietošanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz   [email protected]. Mājas lapas saturs ir  Daba Laba SIA  īpašums, jebkādas informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir jāsaskaņo ar īpašnieku. Visas tiesības ir aizsargātas.

Lai nodrošinātu ērtu un nepārprotamu iepirkšanos, esam sagatavojuši distances līgumu (skatīt zemāk), kurā atrunāta mūsu savstarpējā sadarbība.

Distances līgums

Šajā mājas lapā piedāvāto preču pārdevējs  Daba Laba SIA  , reģistrācijas numurs  LV40103295162, juridiskā adrese  Druvas" - 6, Ventspils novads, Ances pag., LV-3612, Latvija , no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic rezervāciju, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Vispārīgie noteikumi.

 • Rezervācijas maksa sedz pakalpojuma rezervāciju un tikai daļēji paša pakalpojuma izmaksas, pilno pakalpojuma cenu jūs uzzināsiet dodoties uz sadaļu "cenas";
 • Pārdevējs apņemas Pircējam nodrošināt rezervētā pakalpojuma pieejamību, rezervētajā datumā un apjomā;
 • Vispārīgs katra pakalpojuma apraksts ir pieejams, apskatot konkrēto piedāvājumu. Pārdevējs informē, ka informācija par pakalpojumu var tikt mainīta bez brīdinājuma;
 • Gadījumos, ja rezervētais pakalpojums nav pieejams vai radušās problēmas saistībā ar konkrēto datumu, tad Pārdevējs par to informē Pircēju vienas darba dienas laikā;
 • Produktu cenas katram pakalpojumam ir atspoguļotas atsevišķi. Pārdevējs informē, ka cenas var būt mainīgas, cenu Pārdevējs var mainīt bez brīdinājuma, rezervēto pakalpojumu nodrošinot par rezervēto cenu;

2. Rezervācijas veikšana

 • Lai veiktu rezervāciju interneta vidē, Pircējs izvēlās, kuru pakalpojumu vēlas rezervēt, laivu rezervāciju gadījumā arī vēlamo laivu skaitu, tad pievieno to pirkuma grozam. Lai apstiprinātu pasūtījumu Pircējs izvēlās opciju - Rezervēt;
 • Pircējs pats personīgi ir atbildīgs par ievadīto datu korektumu;
 • Lai Pircējs veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam nekavējoties jāziņo Pārdevējam par izmaiņām, izmantojot kontaktu formu vai uz e-pastu  [email protected]   ;
 • Rezervējot pakalpojumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar pakalpojuma aprakstu ;
 • Ja Pircējam rodas jautājumi vai neskaidrības par pakalpojuma rezervāciju vai pakalpojuma detaļām , Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot kontaktu formu, vai rakstot uz e-pastu  [email protected]   ;
 • Pircējam pakalpojums tiek rezervēts tikai pēc apmaksas veikšanas.

3. Rezervācijas apmaksa.

 • Veicot rezervāciju, Pircējs rezervācijā norādītajā e-pastā saņem rēķinu ar uzņēmuma rekvizītiem un darījuma detaļām;
 • Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta;
 • Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu, izmantojot bankas pārskaitījumu vai maksājuma karti / interneta banku;
 • Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu  Pārdevējam sedz Pircējs;

4. Atteikuma tiesības.

 • Pircējam ir tiesības atteikties no rezervācijas, vai mainīt rezervācijas datumu, laiku, cilvēku skaitu, ne vēlāk kā 14 dienas pirms pakalpojuma saņemšanas.
 • Lai atteiktos vai mainītu pakalpojuma saņemšanas nosacījumus, Pircējs sazinās pa e-pastu  [email protected]    vai zvanot pa tel.nr. +371 26844295 +371 26826839
 • Pārdevējs veic naudas atgriešanu uz Pircēja bankas kontu  10 dienu laikā no brīža, kad vienojas par rezervācijas atcelšanu;

5. Privātums

 • Mēs uzņemamies atbildību, ka Jūsu privātā informācija (vārds, uzvārds u.c.) netiks nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, ja to pieprasīs tiesībsargājošās iestādes likumā noteiktā kārtībā.
 • Pircēja sniegtie dati tiek glabāti mājas lapas izstrādātāja platformā,  Pārdevēja datorā un e-pasta adresē   [email protected]  . Dati tiek aizsargāti un tiem ir piekļuve tikai ar drošu paroli.
 • Pircēja datu glabāšanas termiņš ir 5 gadi.
 • Pircējam tiesības ir - piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu dzēšanu, labot savus datus, pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, tiesības iebilst datu apstrādei, tiesības atsaukt piekrišanu.
 • Mēs cienām Jūsu privātumu un nekad neizmantosim Jūsu datus nolūkā, kas varētu ierobežot Jūsu privātumu;
 • Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunoti 2023. gada 20. martā.

Privātuma politika

Mums ir svarīgi nodrošināt Jūsu personīgās informācijas privātumu un drošību. Mēs ievācam informāciju no mūsu klientiem, lai informētu par mūsu pakalpojumiem un produktiem, lai uzlabotu iepirkšanos mūsu veikalā, lai piedāvātu vislabāko klientu apkalpošanu, ka arī, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu. Jūsu personīgā informācija (vārds, uzvārds,  telefona numurs, bankas konta detaļas) tiks izmantota tikai, lai būtu iespējams nodrošināt Jums pakalpojumu. Jūsu dati ir nepieciešami, lai mēs saņemtu Jūsu veikto maksājumu un nodrošinātu Jums pakalpojumu. Mēs no savas puses garantējam Jūsu datu neaizskaramību un to nenodošanu trešajām personām, jo mums rūp Jūsu privātums.